Język / language:

Grupa Maluchów

 

Oferta na rok przedszkolny 2017/2018

Zapraszamy 2-3 latki do grupy maluchów. 

Szczególny nacisk na umuzykalnianie i rozwój lingwistyczny dzieci ma za zadanie przygotowanie ich do funkcjonowania w późniejszej grupie przedszkolnej oraz ułatwienie im przyswajania języków obcych w przyszłości.
Dlatego też codziennie prowadzone są zajęcia muzyczno-ruchowe po angielsku metodą Musical Babieszajęcia umuzykalniające lub rytmika i zajęcia ruchowe prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli kierunkowych.  
 
Grupa maluchów liczy 8 dzieci
 
Grupa jest pod opieką opiekuna i pomocy
 
Niektóre wydarzenia w życiu maluchów- imprezy, warsztaty okolicznościowe,  spotkania świąteczne, teatrzyki,  festyny itp. mogą odbywać się razem z grupą przedszkolną,  po to aby stworzyć optymalne warunki do integracji między dziećmi w różnym wieku i ich właściwego rozwoju społecznego.  

Opieka sprawowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17.00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych. 
 
Dzieci rozpoczynające pobyt u nas od września mają 2 tygodniowy okres adaptacyjny w drugiej połowie sierpnia.
Dołączającym do grupy w naszym przedszkolu w ciągu roku przedszkolnego zapewniamy 3 dniowy bezpłatny okres adaptacyjny po 2-3 godziny dziennie, który umożliwi w sposób optymalny zintegrować dziecko z grupą.
 
 ZAPEWNIAMY:
 • opiekę doświadczonej kadry 
 • zajęcia językowe i umuzykalniające
 • godziny otwarcia placówki: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00  z możliwością ustalenia warunków dłuższego lub weekendowego pobytu indywidualnie
 • możliwość pobytu w soboty w godzinach 9-14 (za dodatkową opłatą)
 • całodzienne wyżywienie
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę zajęć dodatkowych
 • bieżącą diagnozę osiągnięć dzieci
 • zajęcia dodatkowe w ramach czesnego prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów lub nauczycieli kierunkowych
 • gimnastykę oraz codzienny ruch na świeżym powietrzu
 • zabawy w plenerze
 • zabawy twórcze
 • warsztaty plastyczne, muzyczne, kulinarne i sportowe
W ramach czesnego w ofercie na rok 2017/2018 znajdują się następujące ZAJĘCIA DODATKOWE:
 • zajecia edukacyjne
 • zajęcia muzyczno-ruchowe po angielsku metodą Musical Babies
  www.musicalbabies.pl (2 x w tyg)
 • fizjoterapia (1 x w tyg)
 • gimnastyka i zajęcia umuzykalniające (codziennie)
 • zajęcia ogólnorozwojowe z elementami programu  kanGO!- tenisowe maluszki
  www.tenisowe-maluszki.pl (1 x w tyg)
 • Twórcze Wariacje- warsztaty plastyczno-manualne
 • spotkania z bajką
 • rodzinne warsztaty tematyczne
 • sezonowe koncerty muzyczne połączone z grą na instrumentach
 • zajęcia z wychowania zdrowotnego
 • imprezy okolicznościowe 
 

 

Copyrights © Expert Grupa Edukacyjna, Szczecin 2015 | wykonanie strony: crazybeaver.net