Język / language:

Grupa przedszkolna

Oferta na rok szkolny 2017/2018
 
Zapraszamy dzieci w wieku 3-5 lat do  grupy przedszkolnej.

Grupa jest pod opieką dwóch opiekunów- nauczyciela i pomocy.
Nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny rozpoczyna realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie dostosowanym do wieku i możliwości dzieci. Biorąc pod uwagę, że są to dzieci rozpoczynające przygodę przedszkolną i z racji wieku mają ograniczone możliwośći koncentracji dajemy im czas, by w swoim tempie przyzwyczajały się do form pracy typowych dla przedszkolaków. 

Na tym etapie przede wszystkim się bawimy, tańczymy, ruszamy, lepimy i malujemy, a tym samym poznajemy świat i uczymy się przez zabawę.
 
Nasza grupa  liczy 12-16 dzieci.
 
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17.00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych. 
 
Realizujemy cele oraz zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przede wszystkim w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 
 
Dzieci rozpoczynające przedszkole od września mają 2 tygodniowy okres adaptacyjny w drugiej połowie sierpnia.
 
Dołączającym do grupy w naszym przedszkolu w ciągu roku przedszkolnego (jeśli zwalnia się miejsce) zapewniamy 3 dniowy okres adaptacyjny po 2-3 godziny dziennie, aby w sposób optymalny zintegrować dziecko i grupę.
 
ZAPEWNIAMY:
 
 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00  z możliwością ustalenia warunków dłuższego pobytu indywidualnie
 • możliwość pobytu w soboty w godzinach 9-14 (za dodatkową opłatą)
 • całodzienne wyżywienie
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę
 • bieżącą diagnozę osiągnięć dzieci
 • zajęcia dodatkowe w ramach czesnego prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów lub nauczycieli kierunkowych
 • gimnastykę oraz codzienny ruch na świeżym powietrzu
 • zabawy w plenerze
 • zabawy twórcze
 • warsztaty plastyczne, muzyczne, kulinarne i sportowe
 • teatrzyki, koncerty i imprezy okolicznościowe

   
W ramach czesnego w kolejnym roku szkolnym dzieci będą uczestniczyły w następujących zajęciach podstawowych i dodatkowych :
 • zajęciach dydaktycznych,
 • warsztatach plastycznych (zajecia Mały Picasso 1 x w tyg),
 • zajęciach z języka angielskiego (metoda Musical English- program ogólnopolski realizowany na wyłączność przez Expert Kids w Szczecinie i okolicach)
  musicalenglish.eu oraz metoda Creative Early English cee.inkubatorinspiracji.pl/o-metodzie-cee/  (2 x w tyg)
 • zajęciach rytmiczno-muzycznych (2 x w tyg),
 • zajęciach ogólnorozwojowych inspirowanych tenisem (program kanGO!-tensiowe maluszki)
  www.tenisowe-maluszki.pl (1 x w tyg)
 • gimnastyce  (1 x w tyg),
 • warsztatach logopedycznych (1 x w tyg)
 • bajkoterapii
 • zajęciach z zakresu edukacji ekologicznej
 • warsztatach tematycznych
 • koncertach muzycznych połączonych z grą na instrumentach
 • zajęciach z wychowania zdrowotnego
 • imprezach okolicznościowych
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyrights © Expert Grupa Edukacyjna, Szczecin 2015 | wykonanie strony: crazybeaver.net