Język / language:

Musical Babies

Zajęcia muzyczno-ruchowe po angielsku dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do lat 3 z opiekunem

GRUPA 6 m-cy-1 rok: piątki 17.00-17.30
GRUPA 1-
2 latki: środy 17.15-18.15
GRUPA 2-3 latki : poniedizałki 17.15-18.15

Zobacz jak wyglądają zajęcia Musical Babies:

 


Opis zajęć:

Zajęcia prowadzone są w kameralnych grupach  6 dzieci z opiekunem w następujących grupach wiekowych:

 • 6 miesięcy - 1 rok
 • 1-2 lata
 • 2-3 lata

Zajęcia mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajanie języka obcego: mianowicie wczesne, bezstresowe osłuchanie się z językiem, z zabawą z rytmem, muzyką klasyczną i ruchem. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Na ich etapy składa się śpiewanie piosenek, mówienie rymowanek przez osobę prowadzącą i rodziców/opiekunów przy równoczesnym wykonywaniu określonych, często zabawnych czynności przez dzieci, ćwiczenia wykształcające poczucie rytmu, zabawy ruchowe oraz taniec do muzyki ludowej i etnicznej. Istotną rolę spełniają wszelakie pomoce wizualne i dydaktyczne, obrazujące słownictwo używane w piosenkach. Ważnym elementem zajęć, w szczególności w najmłodszych grupach jest zachowanie określonej rutyny, dzięki której dzieci czują się bezpiecznie i są świadome następowania po sobie każdego z etapów zajęć.   .

Zajęcia Musical Babies wspomagają następujące elementy rozwoju dzieci:

Inteligencja językowa
Poprzez poznanie przez dziecko prostych słów i zwrotów w języku angielskim za pomocą łatwo i przyjemnie przyswajanych piosenek i rymowanek. Poprzez osłuchanie się z naturalną „melodią”, akcentem języka mówionego, co może być szczególnie owocne w późniejszej nauce języka. Także poprzez różnorodne ćwiczenia skojarzeniowe oraz dużą dozę Total Physical Response (ruchu całym ciałem).

Inteligencja muzyczna
Poprzez umożliwienie dziecku obcowania z muzyką klasyczną, ludową i etniczną. Poznanie zasad rytmu, ćwiczenia umuzykalniające i wykształcające poczucie rytmu oraz stymulujące synchronizację półkul mózgowych, co według wyników wielu badań może nie tylko przygotować mózg do przyszłej nauki czytania, ale w szczególności nauki języka obcego. Inteligencja muzyczna jest także rozwijana poprzez umożliwienie nabycia przez dziecko wrażliwości muzycznej oraz umiejętności słuchania.

Inteligencja ruchowa
Poprzez ćwiczenia i zabawy usprawniające koordynację ruchową i obie motoryki. Także poprzez taniec do różnorodnej muzyki, od skocznej muzyki Irlandzkiej i Szkockiej do bardzo rytmicznej afrykańskiej. Dzieci niechodzące wykorzystują w tym przypadku wzorzec rodzica będąc na ich rękach.

Inteligencja interpersonalna
Poprzez nabycie umiejętności przebywania w grupie rówieśników, interakcji z innymi, dzielenia się, nabywanie cierpliwości i ogólnie przyjętych zasad zachowania społecznego, oraz ogłady.

Cele zajęć:

Dla dzieci Musical Babies to zajęcia, podczas których:

 • Poznają proste słowa i zwroty angielskie za pomocą rymowanek i piosenek angielskich, stopniowo z wiekiem włączają się w śpiewanie samych piosenek i mówienie rymowanek wraz z pokazywaniem określonych czynności.
 • Osłuchują się z językiem angielskim, co pomoże w późniejszej nauce języka, np. w przedszkolu.
 • Wykształcają wyczucie rytmu za pomocą prostych instrumentów muzycznych, tańca, ruchu, oraz poprzez różnorodne gry i zabawy, nabywając bądź usprawniając przy tym koordynację ruchową.
 • Nabywają niezastąpioną umiejętność słuchania.
 • Mają możliwość interakcji z innymi dziećmi w podobnym wieku.


Dla rodziców/ opiekunów Musical Babies to zajęcia, które umożliwiają:

 • Poznanie przez mamę, tatę, opiekunkę lub inną osobę uczęszczającą z dzieckiem na zajęcia rymowanek i piosenek po angielsku do wykorzystania we wspólnej zabawie z dzieckiem poza zajęciami; w domu, ogrodzie, na spacerze, czy w podróży.
 • Okazję do przyzwyczajenia dziecka do obcowania z grupą innych dzieci.
 • Umożliwienie spotkania innych mam, opiekunów z dziećmi w podobnym wieku, nawiązania nowych znajomości, a może nawet przyjaźni.

Informacje dodatkowe:

Dzieci i opiekunowie poruszają sie na miękkiej wykładzinie, więc uczestniczą w zajęciach w skarpetkach lub kapciach.

Czas zajęć:

dzieci do roku: 30 minut
dzieci powyżej roku: 60 minut (40 minut zajęć i 20 minut swobodnej zabawy przy wyciszających dźwiękach muzyki).

Dodatkowe informacje i teorie przyświecające zajęciom na stronie

www.musicalbabies.pl

Copyrights © Expert Grupa Edukacyjna, Szczecin 2015 | wykonanie strony: crazybeaver.net