Język / language:

Nasze zajęcia

1. MUSICAL BABIES- zajęcia muzyczno-ruchowe po angielsku

Zajęcia muzyczno-ruchowe po angielsku- autorski program MUSICAL BABIES- zajęcia mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajania języka obcego, a mianowicie wczesne, bezstresowe osłuchanie się z językiem, zabawy z rytmem, muzykę klasyczną i ruch. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i na ich etapy składa się:
  • śpiewanie piosenek,
  • mówienie rymowanek przez osobę prowadzącą przy równoczesnym wykonywaniu określonych, często zabawnych czynności przez dzieci,
  • ćwiczenia wykształcające poczucie rytmu,
  • zabawy ruchowe,
  • taniec do muzyki ludowej i etnicznej. 
 
2. JĘZYK ANGIELSKI - kształcenie sprawności słuchania i mówienia w języku angielskim w zakresie komunikacji w podstawowych, najprostszych sytuacjach życia codziennego znanych dziecku w wieku przedszkolnym.
Dzieci przyswajają język w sposób naturalny, podczas zabawy poprzez gry, zgadywanki, wyliczanki, piosenki, proste scenki rodzajowe. Elementy języka wdrażane są w kontekście ćwiczeń rozwijających dzieci plastycznie, ruchowo, intelektualnie. Dzieci uczą się nowych słów i wyrażeń w rozpoznawalnych dla nich kontekstach sytuacyjnych, reagując na polecenia nauczyciela w języku obcym.
Zakres tematyczny zintegrowany jest z treściami programu wychowania przedszkolnego.
 

3. TWÓRCZE WARIACJE
Twórcze wariacje to zajęcia plastyczne, podczas których dzieci tworzą indywidualne lub zbiorowe prace płaskie czy przestrzenne
pod bacznym okiem i zindywidualizowanej pomocy prowadzącego.
Wykorzystywane są różne techniki plastyczne przy użyciu najrozmaitszych materiałów. Dzieci czerpią pomysły z materiałów kulinarnych, darów przyrody, przedmiotów użytku codziennego i tradycyjnych materiałów plastycznych.
Wszystkim zajęciom towarzyszy myśl przewodnia i określona tematyka. Zajęcia rozwijają ciekawość dziecka, jego wrażliwość na sztukę i rozbudzają zainteresowania. Różnorodność zajęć pozwala na kreatywne spędzanie czasu i pokazanie dziecku jak wiele można wyrazić poprzez sztukę.
W efekcie powstają prawdziwe dzieła sztuki małych rączek.
 
4. WARSZTATY UMUZYKALNIAJĄCE
Warsztaty umuzykalniające to zajęcia które mają na celu wprowadzenie dzieci w świat muzyki i dźwięku poprzez kształcenie słuchu muzycznego i rozwijanie zdolności muzycznych.
Podczas zajęć wykorzystujemy dzieciecą wrodzoną chęć śpiewania i wyrażania swoich emocji przez śpiew, ruch i zabawę z muzyką w tle.

 
5. ZAJĘCIA RYTMICZNO-RUCHOWE
Bajki o muzyce to zajęcia rytmiczno-ruchowe, rozwijające u dzieci w wieku przedszkolnym orientację w przestrzeni własnego ciała i poza nią, pobudzające do wyrażania swoich emocji przez ruch i taniec.
 
 
6. RYTMIKA
Rytmika to nic innego jak zajęcia umuzykalniające z wykorzystaniem instrumentów, połączone ze świetną zabawą.
Tematyka zajęć skorelowana jest z tematem przewodnim zaproponowanym przez nauczyciela. Piosenki, zabawy ruchowe przy muzyce i tańce wzbogacają przekazywane informacje i ułatwiają utrwalanie zdobytej wiedzy. Podczas zajęć dzieci uwrażliwiane są na muzykę i poznają jej piękno. Podczas zajęć rytmicznych dzieci mają również organizowane różnorodne zabawy ruchowe, w których wykorzystywane są akcesoria do ćwiczeń (chustki, wstążki, drążki, woreczki z grochem, chusta Klanza) oraz mają możliwość grania na instrumentach perkusyjnych i nie tylko, a wszystko to przy akompaniamencie pianina i różnych innych instrumentów.  
 
7. BAJKOTERAPIA
Bajkoterapia to nowa, coraz bardziej popularna i efektywna metoda pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Dzięki niej można skutecznie, mądrze i w przyjemnej formie wspierać dziecko we wczesnych okresach jego rozwoju, zwłaszcza w sferze emocjonalnej.
Spotkania z bohaterami wybranych bajek będą okazją do rozmów o uczuciach, sprawach etycznych oraz emocjach. Trudne rozważania dotyczące spraw egzystencjalnych: problem dobra i zła, niesienie pomocy, szczęście, smutek, miłość, nienawiść ułatwią bajkowe opowieści, w których za pomocą prostych schematów poruszone zostaną najważniejsze problemy.
Zajęcia mają charakter edukacyjny i zawierają elementy warsztatów plastycznych i teatralnych.
Realizacja programu obejmuje dwie formy pracy:
1.Czytanie i przeżywanie bajek.
Praca z bajką polegająca na czytaniu lub słuchaniu znanych wszystkim opowieści. Dzieci po wysłuchaniu historii będą mogły wejść w role bohaterów. Proponuję różnorodne rodzaje działań urozmaicające słuchanie bajki: prace plastyczne, teatralne, działania muzyczne itp.
2.Bajkoterapia, bajki-pomagajki.
Za pomocą bajek terapeutycznych możliwa będzie rozmowa o emocjach i uczuciach. Nie są to jednak zwykłe opowieści, znane wszystkim z dzieciństwa lecz: „są to historie niezwykłe, świadomie tak skonstruowane i napisane by dzieci odnajdowały w nich cząstkę siebie, swoich uczuć, emocji[1]. Najistotniejszym celem bajkoterapi jest uświadomienie dziecku własnej wartości. Cel ten może zostać osiągnięty przy pomocy rozmowy o emocjach, oczywiście w przystępny i przyjazny dla dziecka sposób, przy użyciu takich form: jak rysowanie, śpiewanie, opowiadanie.

8. AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA
Zdrowie nie jest dobrem danym na całe życie. Trzeba je stale doskonalić i dbać o nie. Dlatego tak ważna jest edukacja w tym temacie już od najmłodszych lat.
Akademia zdrowego przedszkolaka to nauka poprzez zabawę i zajęcia warsztatowe.  Zajęcia zawierają elementy z zakresu:
  • edukacji zdrowotnej,
  • edukacji ekologicznej,
  • podstaw żywienia.
Dzięki zajęciom przedszkolaki nauczą się jak reagować w nagłych przypadkach, jak udzielić lub wezwać pomoc gdy ktoś bliski tego potrzebuje, dowiedzą się dlaczego ważne jest zdrowe odżywianie i jak należy dbać o rośliny.
 
9. GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA
Ruch i systematycznych wysiłek fizyczny jest bardzo ważny dla prawidłowego rozwoju każdego dziecka. Gimnastyka to zajęcia ruchowe, podczas których wykonywane są różne ćwiczenia fizyczne i zabawy ruchowe z użyciem przeróżnych pomocy np. woreczków, równoważni, kółek i batut.
Zajęcia gimnastyczne dla dzieci mają na celu wszechstronny, równomierny i symetryczny rozwój ciała, wzmocnienie mięśni, wyrobienie szybkości, zwinności i koordynacji ruchowej oraz kształtowanie prawidłowej sylwetki.

10. MAŁY OGRODNIK
Mały ogrodnik to cykl zajęć przyrodniczych realizowanych w naszym przedszkolnym ogródeczku i mini-sadzie,  podczas których w przystępnej formie dzieci będą poznawać rośliny, dowiedzą się więcej o ich sianiu, sadzeniu i pielęgnacji.
Dzięki naszemu przedszkolnemu ogródkowi dzieci będą mogły w praktyce zdobywać nową wiedzę i kształtować prawidłową postawę względem roślin, obserwować rosnące owoce w mini sadzie i własnoręcznie podlewać nasz ogródek.  Nasz już najmłodszy przedszkolak będzie wiedział co do jedzenia bierze się z ziemi, a co zrywa na drzewie, z czego jest herbatka miętowa i skąd sie bierze sałata na kanapeczki.
Zajęcia mają na celu pogłębienie zainteresowania przyrodą, zdobywanie nowej wiedzy i zachęcenie dzieci do obserwacji przyrodniczych.

11. WARSZTATY LOGOPEDYCZNE
Zajęcia z profilaktyki logopedycznej podczas których szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.


 


[1]K. Klimowicz, Bajkoterapia czyli dla małych i dużych o tym jak bajki mogą pomagać, Warszawa 2009.

Copyrights © Expert Grupa Edukacyjna, Szczecin 2015 | wykonanie strony: crazybeaver.net